Rašom! 2017

Prasideda nacionalinis Vinco Kudirkos dailyraščio konkursas „Rašom! 2017“

 Jau nuo šiandien, sausio 10 d., kviečiame rankų miklumą bandyti nacionaliniame Vinco Kudirkos Dailyraščio konkurse „Rašom! 2017“. Septintus metus iš eilės organizuojamo renginio metu bus išrinkti dailiausios bei originaliausios rašysenos Lietuvos gyventojai.

 Šiųmetinio konkurso tekstus, kuriuos dalyviai turi išraityti plunksnakočiu mėlynu rašalu, galite rasti renginio organizatorių Lietuvių kalbos instituto ir raštinės reikmenų bendrovės „Biuro pasaulis“ tinklalapiuose www.lki.lt ir www.biuropasaulis.lt. Dailyraščių laukiama iki vasario 10 d. UAB „Biuro pasaulis“ adresu Vilkpėdės g.20, LT-10308 Vilnius, Lietuva.

Konkurse „Rašom!“ kviečiame dalyvauti nuo trečiokų iki senjorų. Dalyviai susirungs trijose amžiaus grupėse: 3–6 klasių moksleiviai, 7–12 klasių moksleiviai ir suaugusieji.

„Rašom!“ organizatoriai jau turi tradiciją – šiemet konkursas taip pat vyks dviem etapais. Iš atsiųstų dailyraščių vertinimo komisija atrinks 10 geriausių kiekvienos amžiaus grupės darbų. Šio etapo rezultatai bus paskelbti vasario 17 d. Lietuvių kalbos instituto ir bendrovės „Biuro pasaulis“ interneto svetainėse. Atrinktų darbų autoriai susirungs konkurso finale kovo 1 d.

Šiemet kiekvienos grupės nugalėtojas ir originaliausio darbo autorius bus apdovanoti keltų bendrovės TALLINK kruizu Ryga–Stokholmas–Ryga 4 asmenims. Į Latvijos sostinę nugalėtojus su kompanija nuveš bendrovės „Lux Express“ autobusai. Visi patekę į finalą bus apdovanoti rašymo priemonėmis „Parker“ bei saldumynais.

Nuo konkurso organizavimo pradžios 2011 metais konkurso organizatoriai sulaukė daugiau kaip 65 000 dailyraščiu perrašytų tekstų ne tik iš įvairiausių Lietuvos kampelių, bet ir užsienio lietuvių bendruomenių. Šiemet tikimasi dar didesnio aktyvumo.

Konkurso laureatų darbai kasmet keliauja į parodas, kurias jau organizavome Lietuvos Respublikos Seime, Vilniaus ir Kauno savivaldybėse, Kauno pedagogų perkvalifikavimo centre.

Daugiau informacijos:

Artūras Tuminas, UAB „Biuro pasaulis“ generalinis direktorius, tel. (8 5) 2361940, +370 650 66197, e. paštas: info@biuropasaulis.lt, tinklalapis: www.biuropasaulis.lt, www.elektromedia.lt.

Violeta Meiliūnaitė, Lietuvių kalbos instituto direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams, tel. (8 5) Tel. 8 5 263 76 90, e. paštas: violeta.meiliunaite@lki.lt, tinklalapis www.lki.lt.

 


Konkurso nuostatai

NACIONALINIO VINCO KUDIRKOS
DAILYRAŠČIO KONKURSO „Rašom!“
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Nacionalinio Vinco Kudirkos dailyraščio konkurso „Rašom!“ (toliau – Dailyraščio konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, dalyvius ir organizavimo tvarką.
2. Dailyraščio konkurso organizatoriai: Lietuvių kalbos institutas, UAB BIURO PASAULIS ir iniciatyvinė pedagogų grupė.
3. Dailyraščio konkurso tikslas – ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius. Dailyraštis* – aiškia (lengvai įskaitoma) ir gražia rašysena rašytinėmis raidėmis parašytas raštas.
*Nereikėtų painioti su kaligrafija, kuri yra vaizduojamojo meno rūšis.

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
4. Dailyraščio konkurse gali dalyvauti moksleiviai nuo 3 klasės ir suaugusieji.
5. Skiriamos trys konkurso dalyvių grupės: 3–6 klasių moksleiviai, 7–12 klasių moksleiviai ir suaugusieji. Kiekvienai grupei skiriamas skirtingas tekstas. Tekstus pateikia organizatoriai (3–5 priedai).
6. Dailyraščio konkursas vyksta dviem etapais:
6.1. I nuotolinis etapas vyksta nuo 2017 m. sausio 10 d. iki vasario 10 d. Visi Dailyraščio konkurso dalyviai siunčia savo darbus paštu arba pristato adresu UAB BIURO PASAULIS, Vilkpėdės g. 20, Vilnius LT-03151, Lietuva. Jei darbas siunčiamas paštu, paskutinė siuntimo diena – vasario 10-oji.
6.2. Dailyraščio konkurso vertinimo komisija atrenka po 10 geriausių kiekvienos dalyvių grupės darbų. I etapo rezultatai paskelbiami 2017 m. vasario 17 d. Lietuvių kalbos instituto ir UAB BIURO PASAULIS interneto svetainėse (www.lki.lt ir www.biuropasaulis.lt).
6.3. II etapas – atrinktų darbų autoriai dalyvauja Dailyraščio konkurso finale 2017 m. kovo 1 d. Lietuvos mokslų akademijoje, Gedimino pr. 3, Vilniuje

III. REIKALAVIMAI DAILYRAŠČIUI
7. Dailyraštį 3–6 klasių mokiniai rašo į pateiktus baltus A4 formato lapus su linijomis (1 PRIEDAS), kitos grupės – į baltus A4 formato lapus (2 PRIEDAS).
8. Dailyraštis rašomas ranka, rašytinėmis raidėmis rašaliniu parkeriu mėlynu rašalu. Korektūros priemonėmis (juostelėmis, pieštukais, tepikliais ir pan.) naudotis negalima.
9. Dailyraštis turi tilpti į vieną A4 formato lapą. Lape rašoma į kiekvieną eilutę.
10. Parašę darbą, kitoje lapo pusėje moksleiviai nurodo švietimo įstaigą, savo vardą ir pavardę, gyvenamąją vietą, telefono nr. ir (arba) el. pašto adresą. Kiti dalyviai užrašo vardą, pavardę, amžių, gyvenamąją vietą, telefono nr. ir (arba) el. pašto adresą. Ant voko būtina nurodyti tikslius duomenis (6 PRIEDAS).
11. Švietimo įstaigos atsiunčia jau atrinktus dailyraščius, ant voko nurodo, kiek kokios grupės darbų atsiunčia iš kiek atrinktų.
12. Konkurso dalyvis pateikia tik vieną dailyraštį.

IV. VERTINIMO KRITERIJAI
13. Dailyraščio konkurso vertinimo komisija, vertindama dailyraštį, atsižvelgia į:
13.1. teksto išdėstymą;
13.2. rašto aiškumą ir tolygumą;
13.3. darbo estetiką;
13.4. atidumą ir kalbos taisyklingumą (darbas su klaidomis ar neatitinkantis pateikto rašyti teksto  nebus vertinamas).
14. Neatitinkantys kriterijų darbai nevertinami.
15. Komisija savo nuožiūra išrenka originaliausius darbus ir 3 autorius kviečia į finalą.

V. KONKURSO PRIZAI
16. Visi Dailyraščio konkurso finalo dalyviai bus apdovanoti rašymo priemonėmis „Parker“ ir saldumynais.
17. Kiekvienos grupės nugalėtojas ir originaliausio darbo autorius bus apdovanoti laivų kompanijos „Tallink“ kruizine kelione Ryga–Stokholmas–Ryga 1–4 asmenims. Į Rygą nugalėtojus su draugais nuveš kompanijos „Lux Express“ autobusai.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Visa informacija, susijusi su Dailyraščio konkursu, bus skelbiama tinklalapiuose www.lki.ltwww.biuropasaulis.lt.
19. Dailyraščiai autoriams negrąžinami. Dailyraščio konkurso organizatoriai pasilieka teisę konkurso darbus publikuoti ir naudoti reklamos tikslais.
20. Dailyraščio konkurso dalyviai sutinka, kad konkurso metu įrašyta nuotraukų ir filmuota medžiaga būtų skelbiama organizatorių bei kituose interneto puslapiuose konkurso viešinimo, reklamos tikslais, negaunant atskiro konkurso dalyvio, globėjo ar tėvų raštiško sutikimo.
21.Konkurso organizatoriai pasilieka teisę ir galimybę konkurso darbus eksponuoti parodose, publikuoti ir naudoti reklamos tikslais bei kviesti darbų autorius į parodų atidarymo šventes.

Konkurso koordinatorė – Rasa Gruodytė, Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos vyresnioji mokytoja, UAB BIURO PASAULIS švietimo projektų vadovė. Elektroninis paštas rasa.gruodyte@biuropasaulis.lt, kontaktinis telefonas +370 699 79643.

Galite atsisiųsti ir peržiūrėti nuostatus PDF formatu:  Adobe_PDF
Dailyraščio tekstas 3–6 klasių moksleiviams PDF formatu (3 priedas): Adobe_PDF
Lapas dailyraščiui rašyti 3-6 klasių moksleiviams PDF formatu, atspausdinti spausdintuvu (1 priedas) : Adobe_PDF
Dailyraščio tekstas 7–12 klasių moksleiviams PDF formatu (4 priedas): Adobe_PDF
Dailyraščio tekstas suaugusiesiems PDF formatu (5 priedas):Adobe_PDF
Lapas dailyraščiui rašyti 7-12 klasių moksleiviams ir suaugusiesiems PDF formatu, atspausdinti spausdintuvu (2 priedas): Adobe_PDF

Užrašo ant voko lapai WORD arba PDF formatu, užpildyti ir atspausdinti spausdintuvu (6 priedas): Microsoft_Word_Icon.32x31Adobe_PDF.

  • Facebook
  • Google+